Reklamacja i zwroty

14 dni na zwrot

Reklamacje i zwroty przyjmujemy na nasz koszt naszym kurierem po wcześniejszym uzgodnieniu. Szczegóły zwrotów i reklamacji w regulaminie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Łukasz Strzelczyk
LETI Łukasz Strzelczyk
adres: Biskupice Ołoboczne, ul. Ostrowska 14, 63-460 Nowe Skalmierzyce
tel.: 699 899 530
e-mail: sklep@wavet.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie
następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………
– Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data
…………………………………………………………………………………………
Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy
(nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot)
………………………………………………………………………………………….
(*) Niepotrzebne skreślić.